五一购车季,小鹏汽车免费上门试驾快约!

五一购车季 ,拨打400德律风预约试乘试驾,乐成到店体验后即有时机得到星巴克30元抵用券一张,期待更多鹏友插手咱们 ,一路做将来出行的摸索者 。

 

小鹏G3i搭载前置先驱的第二代永磁同步机电,功率为145千瓦,峰值扭矩可达300牛米。电池将按照差别车型别离匹配磷酸铁锂或者三元锂电池 ,NEDC续航里程别离为460千米以及520千米。

 

 

X Robot Face家族式设计带来分体式前年夜灯以及贯串灯条 ,进一步加深犀利感 。且具有智能灯语功效,可实现3-4种的灯语动态,可以说酷炫气氛拉满。贯串式的尾灯较为宽厚 ,共同一波三折的曲线设计,营建出丰满而立体的尾部。上方的延伸尾翼,也为其增添不少运动气氛 。

 

小鹏汽车摸索智能出行 ,期待与你偕行!拨打400可免费预约上门试驾办事 !

九州酷游app-KU酷游备用网址-官方网站
【读音】:

wǔ yī gòu chē jì ,bō dǎ 400dé lǜ fēng yù yuē shì chéng shì jià ,lè chéng dào diàn tǐ yàn hòu jí yǒu shí jī dé dào xīng bā kè 30yuán dǐ yòng quàn yī zhāng ,qī dài gèng duō péng yǒu chā shǒu zán men ,yī lù zuò jiāng lái chū háng de mō suǒ zhě 。

 

xiǎo péng G3idā zǎi qián zhì xiān qū de dì èr dài yǒng cí tóng bù jī diàn ,gōng lǜ wéi 145qiān wǎ ,fēng zhí niǔ jǔ kě dá 300niú mǐ 。diàn chí jiāng àn zhào chà bié chē xíng bié lí pǐ pèi lín suān tiě lǐ huò zhě sān yuán lǐ diàn chí ,NEDCxù háng lǐ chéng bié lí wéi 460qiān mǐ yǐ jí 520qiān mǐ 。

 

 

X Robot Facejiā zú shì shè jì dài lái fèn tǐ shì qián nián yè dēng yǐ jí guàn chuàn dēng tiáo ,jìn yī bù jiā shēn xī lì gǎn 。qiě jù yǒu zhì néng dēng yǔ gōng xiào ,kě shí xiàn 3-4zhǒng de dēng yǔ dòng tài ,kě yǐ shuō kù xuàn qì fēn lā mǎn 。guàn chuàn shì de wěi dēng jiào wéi kuān hòu ,gòng tóng yī bō sān shé de qǔ xiàn shè jì ,yíng jiàn chū fēng mǎn ér lì tǐ de wěi bù 。shàng fāng de yán shēn wěi yì ,yě wéi qí zēng tiān bú shǎo yùn dòng qì fēn 。

 

xiǎo péng qì chē mō suǒ zhì néng chū háng ,qī dài yǔ nǐ xié háng !bō dǎ 400kě miǎn fèi yù yuē shàng mén shì jià bàn shì !