出行范畴的“百变万能座驾”菱智M5

想要事情效率高 ,多样化的事情能力是要害。菱智M5奋斗款拥有5135妹妹超长车身,3000妹妹加长轴距,7/9座扭转座椅可以应答多种用车场景 ,9种座椅组合情势,带来百变车内年夜空间,对于于做商务用车的各种需求都能掌握 ,可谓出行范畴的“百变万能座驾” 。

 

 

九州酷游app-KU酷游备用网址-官方网站
【读音】:

xiǎng yào shì qíng xiào lǜ gāo ,duō yàng huà de shì qíng néng lì shì yào hài 。líng zhì M5fèn dòu kuǎn yōng yǒu 5135mèi mèi chāo zhǎng chē shēn ,3000mèi mèi jiā zhǎng zhóu jù ,7/9zuò niǔ zhuǎn zuò yǐ kě yǐ yīng dá duō zhǒng yòng chē chǎng jǐng ,9zhǒng zuò yǐ zǔ hé qíng shì ,dài lái bǎi biàn chē nèi nián yè kōng jiān ,duì yú yú zuò shāng wù yòng chē de gè zhǒng xū qiú dōu néng zhǎng wò ,kě wèi chū háng fàn chóu de “bǎi biàn wàn néng zuò jià ”。